Electro-Harmonix Nano Q-Tron Envelope Filter.jpg

Electro-Harmonix Nano Q-Tron Envelope Filter